woensdag, 19 juni 2013 (14:06) in Actueel door Nordwin College

Hieronder kunt u de presentatie downloaden over het Kennismakingskamp naar roden voor Klas 1

ouderavond Roden

  woensdag, 12 juni 2013 (17:06) in Actueel door Nordwin College

Aan het Nordwin College in Buitenpost zijn geslaagd voor het vmbo:

Lwt: Karim El Aboussi, Kollum; Gauke Bouma, Ee; Iris de Haan, Sumar; Danny Hummel, Grijpskerk; ThessaJagersma, Kootstertille; Gerke Leegstra, De Westereen; Grietje Medenblik, Kollumerzwaag; Stein van Reede, Dokkum; Tjamme Rienewerf, Westergeest; FemkeTolsma, Burgum; Fedde Vanger, Hantumhuizen; Kevin Versluijs, Kootstertille; Annewytze Wiersma, Walterwald.

Bbl: Femke van den Berg, Triemen; Paul Heeringa,Kollumerzwaag; Angelica van der Heide, Leeuwarden;Rika Hofman, Zwagerbosch; Hendrik Hofstede, Ee; Margreet de Hoop, Zwagerbosch; Melissa Kerkhof, Buitenpost; Jens Meilink, Buitenpost; ElisabethMinnema, Ternaard; Robin Pander, De Westereen;Jelke Postma, Kollumerzwaag; Dennis Postma, DeWestereen; Melissa Smedes, Harkema; Jan Terpstra, Ee; Korry van der Valk, Walterswald; Mirande Minke Veenstra, De Westereen; Tineke de Vries,Kollumerzwaag.

Kbl: Tijmen Beets, Augsbuurt; Maaike de Boer,Kollumerzwaag; Johannes Couperus, Eastermar; Eline Dammer, Walterswald; Wiebe Douma, Twijzelerheide;Luud Hietkamp, Kollumerzwaag; Jelle Hoekema,Eastermar; Andries Jepma, Jouswier; Monique Kampen, Ee; Mathijs Kelderman, Dokkum; Cynthia Lap, Buitenpost; Miranda Ophuis, Harkema; Wichard Pander, Buitenpost; Coby Pilot, Kollumerzwaag; Esmee Reintke,Surhuisterveen; Minze Rispens, Surhuizum; Christiaan Scholtens, Buitenpost; Henderika Stelpstra, DeWestereen; Mariëtte Terpstra, Buitenpost; Jasper Veenstra, Surhuizum; Jurre Vlasma, Dokkum; Nanne de Vries, Oudwoude; Kevin de Wilde, De Westereen.

Gl: Martha van der Veer, Harkema.

Tl: Rientsje Berber Atsma, Eastermar; Coby Bakker,Twijzel; Irene Brander, Jistrum; Marjan Drijfhout, Buitenpost; Baukje de Haan, Eastermar; RandyHoeksma, Buitenpost; Renate Jagersma, Buitenpost;Esmiralda Jonker, Leeuwarden; Thomas Kelderman, Dokkum; Kimberley Kloosterman, Noardburgum; CorinaKooistra, Damwald; Iris Levers, Kollum; Hielke van der Meer, Twijzelerheide; Alex Nicolai, Kollumerpomp; KarinOedzes, Kollum; Albert Veld, Twijzel; Berry Vogt, DeWestereen; Douwe de Vries, Buitenpost; Johannes de Vries, Kollum; Wytske de Vries, Twijzel; Adri Zuidema,Jistrum.  woensdag, 12 juni 2013 (09:06) in Actueel door Nordwin College


De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten dat het CvE vandaag, woensdag 12 juni 2013, de N-term (norm) economie GL/TL niet bekend kan maken.

Dit heeft de volgende consequenties:

Vandaag komt de examenuitslag op de afgesproken tijd voor:

  • Alle Bl en KL leerlingen
  • De GL/TL leerlingen die het vak Economie niet in hun examenpakket.
  • De GL/TL Leerlingen die het vak Economie wel als extra examenvak hebben en zonder dit vak hun GL diploma behaald hebben. Zij ontvangen, echter, de voorlopige cijferlijst pas nadat de norm voor economie bekend is gemaakt.

Voor de volgende leerlingen is er vandaag geen examenuitslag:

  • De GL/TL Leerlingen die het vak Economie wel als extra examenvak hebben en het resultaat van dit vak nodig hebben om te slagen voor hun GL diploma ontvangen vandaag geen examenuitslag.
    Zij worden vandaag na 17:00u gebeld door hun coach/mentor over wanneer zij de definitieve examenuitslag ontvangen.
  • De GL leerlingen met het vak Economie in hun pakket maar zonder extra vak ontvangen vandaag geen examenuitslag.
    Zij worden vandaag na 17:00u gebeld door hun coach/mentor over wanneer zij de definitieve examenuitslag ontvangen.  dinsdag, 11 juni 2013 (17:06) in Actueel door Nordwin College


Het Nordwin College wordt door het College van Examens (CvE) en door de Inspectie van het Onderwijs steeds geïnformeerd over de ontwikkelingen naar aanleiding van het onderzoek rondom gestolen examens. Zodra deze instanties ons officieel op de hoogte hebben gesteld van hun beslissing, zullen wij dit via deze website bekend maken en indien nodig examenkandidaten informeren.

Het verzoek om dit af te wachten en geen overhaaste conclusies te trekken uit de berichtgeving in de media.


  woensdag, 5 juni 2013 (17:06) in Actueel door Nordwin College

BUITENPOST – Afgelopen dinsdag konden leerlingen van het Nordwin College in Buitenpost op het gemeentehuis een flink geldbedrag in ontvangst nemen. Bij het Nordwin College staan duurzaamheid en milieu centraal. In het kader hiervan hebben de leerlingen van de eerste klas onderzocht hoe de schoolkantine kan worden veranderd in een duurzame kantine. De zaken werden serieus aangepakt en als stimulans voor hun plannen kregen de leerlingen een cheque van vijfhonderd euro.

Het project heeft een aantal weken geduurd. Om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden waren om een duurzame schoolkantine te realiseren hebben de leerlingen vier adviesbureaus opgericht, enquêtes gehouden en bezoekjes gebracht aan supermarkten en wereldwinkels. Ook werd er een excursie georganiseerd naar het provinciehuis en de Stenden Hogeschool in Leeuwarden waar ze zich hebben laten voorlichten over de duurzame keuken en kantine. Door de verschillende adviesbureaus werd al de verzamelde informatie verwerkt in de adviezen aan de schooldirectie.

Om het geheel een officieel tintje te geven werden verschillende presentaties gehouden in het gemeentehuis van de gemeente Achtkarspelen. Daar werden de adviezen beoordeeld door een medewerker van de Friese Milieu Federatie en door leden van de directie van het Nordwin College. Het project werd begeleid door het IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, en het NME, de afdeling natuur en milieueducatie van de gemeente.

Uiteraard kwamen de leerlingen met fantastische adviezen waarbij het idee om automatische afvalbakken door de kantine te laten rijden door zijn originaliteit in het bijzonder opviel. De afvalbakken zouden meerdere compartimenten moeten hebben om meteen het afval te scheiden. Naast de door het IVN uitgereikte cheque, namen alle leerlingen ook een officieel certificaat in ontvangst. Aan de gezichten was duidelijk te zien dat het project voor hen een geweldige ervaring was geweest.