dinsdag, 7 mei 2013 (10:05) in Actueel door Nordwin College

De foto’s van de laatste schooldag klas 4 zijn geplaatst in het fotoalbum.

  zondag, 28 april 2013 (12:04) in Actueel door Nordwin College

In klas twee werd afgelopen vrijdag een heuse voorleeswedstrijd gehouden. De zaak werd serieus aangepakt en alle leerlingen hadden zich goed voorbereid. Elke leerling mocht aan de eigen tafelgroep een hoofdstuk naar keuze voorlezen. De andere leerlingen van de groep beoordeelden hun tafelgenoot. Op die manier kreeg elke lezer drie beoordelingen. Tijdens de beoordeling werd er serieus naar elkaar geluisterd en werd er ook echt kritisch beoordeeld. Van alle beoordelingen werden de punten opgeteld en daar rolde per stamgroep een winnaar uit.

Voor de winnaars was er een oorkonde en een presentje.


  donderdag, 28 maart 2013 (09:03) in Actueel door Nordwin College

foto: Jan Roosdorp

BUITENPOST – Leerlingen van het VMBO Groen van het Nordwin College in Buitenpost kregen afgelopen dinsdag de kans om voor een flink aantal aanwezigen hun sectorwerkstukken te presenteren. Bij de Gemengde Leerweg is het sectorwerkstuk een verplicht onderdeel van het examen. Tijdens de presentaties konden de leerlingen al hun creativiteit kwijt. De verschillende onderwerpen werden dan ook op de meest uiteenlopende manieren onder de aandacht gebracht.

Elk jaar wordt er bij het VMBO Groen in Buitenpost onder leiding van Tjitske Kamstra, docente Nederlands, een speciale avond voor de sectorwerkstukken gehouden. Voor deze avond worden de ouders en familieleden van de examenkandidaten uitgenodigd. Op die manier krijgen zij de kans om te zien hoe de examenkandidaten hun sectorwerkstukken hebben vormgegeven.

De meeste sectorwerkstukken waren in de vorm van PowerPointpresentaties. De aanpak tijdens de presentaties liep echter sterk uiteen. Onderdeel van enkele PowerPointpresentaties waren filmpjes die men op locatie gemaakt had. Hierin werden vaak mensen geïnterviewd die in een bepaalde sector aan het werk waren. Dit gaf een mooi beeld van de hedendaagse werkelijkheid bij enkele beroepen. Naast eigengemaakte filmpjes was er ook een modeshow waarin door een leerling ontworpen kleding werd getoond. De presentaties werden door docenten op verschillende onderdelen als officieel examenwerk beoordeeld.

Door het enthousiasme en de geweldige inzet van de leerlingen was het een boeiende en bovenal informatieve avond.  zondag, 24 maart 2013 (12:03) in Actueel door Nordwin College

BUITENPOST – Afgelopen donderdagmiddag werden op de vier locaties van het Nordwin College de zonnepanelen officieel in werking gesteld. De vier locaties Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Buitenpost waren via een Skype-verbinding met elkaar verbonden. De start van het zonnepanelenproject vond op al de locaties tegelijkertijd plaats. Via een Skype-verbinding was het voor de leerlingen mogelijk om de ingebruikname op de andere locaties te volgen.

‘Koersen op Duurzaamheid’ is de nieuwe koers van het Nordwin College. Onderdeel daarvan is het plaatsen van zonnepanelen op de schoolgebouwen van de verschillende locaties. Op die manier wordt het onderdeel Energiebesparing, een concreet voornemen uit het Koersbeleidsplan, gerealiseerd. Bij het zonnepanelenproject werkt het Nordwin College samen met het Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Op het dak van de school in Buitenpost zijn achtentwintig zonnepanelen geplaatst. Op een scherm in de hal van de school is naast de opbrengst van de zonnepanelen ook de vermeden uitstoot van kooldioxide voortdurend te volgen.

Door het uitvoeren van projecten op het gebied van duurzaamheid probeert het Nordwin College als Eco-school de leerlingen milieubewuster te maken. Het begrip duurzaamheid, dat bij het zonnepanelenproject duidelijk benadrukt werd, zal ook in de toekomst voor iedereen een grote rol blijven spelen.


  zaterdag, 23 maart 2013 (19:03) in Actueel door Nordwin College

BUITENPOST – Op vrijdag 15 maart namen 250 leerlingen van het Nordwin College, Singelland en het Lauwerscollege tijdens de techniekdag een kijkje bij een flink aantal technische bedrijven in Achtkarspelen en Kollumerland. Het doel van de dag, die werd opgezet door de Gouden Driehoek, is om meer instroom te krijgen in technische beroepen.

De Gouden Driehoek is een samenwerkingsverband tussen regionale ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid en de Kamer van Koophandel in de regio Noordoost Friesland. Dit samenwerkingsverband richt zich op dit moment op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er is een onderzoek gedaan naar de behoefte van het bedrijfsleven aan bepaald personeel. Uit dit onderzoek is gebleken dat er de komende jaren een flink tekort aan goed geschoold personeel in de technische sector zal ontstaan.

De leerlingen bezochten een flink aantal verschillende bedrijven en kregen op die manier een goed beeld van wat een baan in de techniek sector inhoudt. Het enthousiasme zowel bij de bedrijven als bij de bezoekers was groot. Na afloop kon men dan ook spreken van een meer dan geslaagd project, waarbij zeker bij een aantal leerlingen de belangstelling voor het werken in de technische sector toegenomen was. Klik op de foto voor meer foto’s…


techniekdag-040